logoTeach-co staat naast de leerkracht.

Regelmatig is er op scholen, door alle onderwijshectiek, te weinig tijd om structureel of extra begeleiding te bieden aan leerkrachten, terwijl dit hard nodig is.

Teach-co is de buddy voor leerkrachten in het basisonderwijs. We zijn er om jou te begeleiden/coachen als leerkracht. Ik zet graag mijn allround kennis van didactiek tot groepsdynamiek in om jou als leerkracht daarin te ondersteunen. Ik sluit zoveel mogelijk aan bij jouw talenten, behoeften, schoolomgeving en ambities. Of je nu startend-, of zij-instromende leerkracht bent, een uitdagende groep hebt of je je verder wilt verdiepen/groeien in bepaalde onderwijsthema’s, Teach-co staat naast je.

Via coaching, begeleiding op maat of co-teaching heb jij een maatje om jouw uitdaging en professionele ontwikkeling als leerkracht nog beter op de rit te zetten.