Klachtenregeling Teach-co
Teach-co staat altijd open voor feedback, we gaan daarbij uit van continue willen versterken van onze dienstverlening. Jouw mening wordt op prijs gesteld. Stuur ons gerust een e-mail.

Mocht je een toch een klacht hebben dan staan we daar natuurlijk ook voor open en nemen dat heel serieus. Teach-co zal in overleg met u altijd zoeken naar een passende (re)actie.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachten worden gezien als een mogelijkheid om de dienstverlening van Teach-co te verbeteren en  worden daarom geregistreerd voor de duur van twee jaar.

Wat te doen als u een klacht hebt
Neemt u a.u.b. per mail contact op met de oprichter van Teach-co(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zij  zal zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) contact met u opnemen om de klacht door te nemen en de oplossingsrichting te bepalen.

U kunt ook besluiten om een formele schriftelijke klacht in te dienen over de uitvoering van een opdracht en/of de toepassing van de Algemene Voorwaarden. Deze klacht dient dan gemotiveerd en ondertekend ingediend te worden bij Teach-co. Mocht u het bedrijfsadres niet hebben dan wordt dat in het initiële contact over de klacht doorgegeven.

Voor de behandeling van een formele klacht bestaat onderstaande procedure:

 • Teach-co neemt binnen 7 dagen contact met u op om de klacht door te spreken en de oplossingsrichting te bepalen
 • Teach-co stuurt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging van ontvangst aan de klager met de oplossingsrichting.
 • Indien de oprichter van Teach-co oordeelt is dat de klacht onvolledig/ onduidelijk is, deelt zij dit tegelijkertijd ook mee en stelt de klager in de gelegenheid om binnen drie weken de klacht schriftelijk aan te vullen of te verduidelijken.
 • Teach-co streeft ernaar een klacht binnen een termijn van 8 weken volledig te hebben afgehandeld. Blijkt dat dit niet gaat lukken zal dit aan de klager worden gemeld.

Uitspraak over de klacht:

 • Geheel of gedeeltelijke toewijzing van de klacht.
 • Teach-co doet een voorstel om tegemoet te komen aan de onvrede.
 • Afwijzing van de klacht (met onderbouwing)/’niet ontvankelijk’ verklaarde klacht
 • De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak over en de opvolging van de klacht.
 • Eventuele aanpassingen/consequenties worden zo snel mogelijk uitgevoerd doch uiterlijk binnen een maand na de uitspraak.

Een klacht kan ‘niet ontvankelijk’ verklaard worden als:

 • de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan twee maanden voorafgaande aan de datum van de klacht afspeelden, c.q. aan het licht kwamen.
 • Indien op verzoeken om aanvulling, verduidelijking herhaaldelijk niet wordt gereageerd.
 • Indien de klacht is ingediend door een ander dan de opdrachtgever.
 • Een uitspraak van ‘niet ontvankelijkheid’ wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.